Logo KOBIT PolstinaSlovencina
O spoločnosti Produkty a služby Referencie Kontakt

Dotazník pre zlepšenie spolupráce so zákazníkom
Názov Vašej spoločnosti:
Adresa:
Vaše meno:
Funkcia:
E-mail:
Údaje o nadstavbe
Typ nadstavby:
Výrobné číslo nadstavby:

Poradové číslo Druh požiadavky Hodnotiaca stupnica
1 – výborný 5 – nedostatočný
1 2 3 4 5
1 Doba zareagovania na cenový dopyt zákazníka
2 Cenová úroveň v porovnaní s konkurenciou
3 Dodržanie dohodnutých termínov
4 Spokojnosť s servisnými službami
5 Úroveň komunikácie s našimi pracovníkmi
6 Kvalita dodávaných výrobkov
7 Iné:

Vaše podnety a návrhy:


© KOBIT